แบบสำรวจการฉีดวัคซีน

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจ
• ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนักเรียนให้ถูกต้อง ถ้าข้อมูลผิดให้ทำการแก้ไขทันที
• กรอกข้อมูลสถานะการฉีดวัคซีนของตนเอง
• หากมีการอัพเดตสถานะการฉีดสามารถแก้ไขได้ เช่น จากฉีด 1 เข็ม ไปเป็น 2 เข็มเป็นต้น โดยกดที่เมนู "ตรวจสอบ/อัพเดตข้อมูล"

หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับระบบ ติดต่อไลน์ฝ่ายไอที

https://lin.ee/NdD8d0F